ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 11/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 11/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 11/8/2017 11/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 11/8/2017 31/8/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 31/8/2017 15/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท 14/8/2017 31/8/2017
วิศวกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 1/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 11/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 28/8/2017 15/9/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 1/8/2017 31/8/2017
อาจารย์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/8/2017 4/9/2017