บรรยายธรรม "กรรมดี กรรมชั่ว ให้ผลอย่างไร?"

Event Information

บรรยายธรรม "กรรมดี กรรมชั่ว ให้ผลอย่างไร?"

783

  • Time: Wed, September 6, 12:00pm - Wed, September 6, 1:00pm
  • Venue: อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
  • Organizer: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "กรรมดี กรรมชั่ว ให้ผลอย่างไร?" ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ณ ห้องสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
  • Contact Information:
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-8705